УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Веснянка»

Білоцерківської міської ради Київської області

ЗВІТ

завідувача ДНЗ № 1 «Веснянка»

про свою діяльність

за 2018-2019 н.р.

м. Біла Церква – 2019 р.

Інформація про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 1 «Веснянка» підпорядкований управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області

Юридична адреса дошкільного закладу: 09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Дачна, 45, загальний телефон 6-13-74, телефон завідувача 6-10-33

Дошкільний заклад визнаний як юридична особа, зареєстрований Статут дошкільного навчального закладу, рішення виконкому Білоцерківської міської ради від 01.12.2016 р. № 356-20-VII

Дошкільний заклад функціонує з 1978 року.

Керівництво закладом здійснює завідувач Красовська Наталія Петрівна.

На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 р. № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків», відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55, керівник звітує перед педагогічним колективом, батьківським комітетом та громадськістю про виконану роботу за навчальний рік. Порядок звітування керівника визначено Примірним положенням про порядок завідування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Проектна потужність дошкільного навчального закладу – 320 місць.

Наповнюваність дошкільного навчального закладу – функціонує 13 вікових груп, з яких:

· 2 групи раннього дошкільного віку;

· 10 груп старшого дошкільного віку;

· 2 групи компенсуючого типу (відновлювано-корекційні для дітей з вадами мовлення).

На базі закладу діє один 1-й клас БЦ ЗОШ № 6.

Загальна кількість дітей станом на 03.06.2019 року складає 286 осіб, з них 44 дітей раннього дошкільного віку, 242 дітей старшого дошкільного віку, з них:

- 3 групи молодшого дошкільного віку (№ 2, № 6, № 8 – 53 дітей)

- 3 групи середнього дошкільного віку (№ 1, № 7.№ 12) – 78 дітей;

- 4 групи старшого дошкільного віку, з них: 2 групи компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення (№ 3, № 5) – 27 дітей, 2 групи старшого дошкільного віку (№ 4, № 14) – 51 дитина;

- 1 клас (група № 10) – 33 дітей

Укомплектованість складає 120 %.

Заклад працює за 10,5 годинним режимом роботи, з 7.30 до 18.00 год., має чергову групу з 12-ти годинним режимом роботи, з 7.00 до 19.00 год.

Групові приміщення повністю забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Предметно-розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям та вимогам Базового компоненту дошкільної освіти.

Для занять дітей створені всі оптимальні умови, а саме обладнані спеціальні приміщення:

- музична, спортивна зали;

- кабінет практичного психолога, кабінети вчителів-логопедів;

- методичний кабінет та медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- спортивний та ігрові майданчики;

- літній плавальний басейн;

- етнографічний центр «Українська світлиця»;

- кімната «Казок»;

Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу

· Впровадження педагогічної спадщини С.Ф. Русової в освітній процес дошкільного навчального закладу.

· Зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я кожного вихованця на засадах ефективної діагностики та корекції.

· Впровадження в практику роботи індивідуальних технологій виховання і навчання.

Напрями діяльності дошкільного закладу

· Забезпечення сприятливих умов для здобуття якісної освіти дітей дошкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами; забезпечення фахового психолого-педагогічного консультування родин з питань виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами.

· Створення безпечних умов щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей раннього дошкільного та старшого дошкільного віку, у тому числі з особливими освітніми потребами; формування здорового способу життя та елементарної компетенції з питань власної безпеки у дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу та родин.

· Сприяння розвитку високих показників інтелектуального розвитку через мовлення 5-ти річної дитини відповідно вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Забезпечення обов’язковості дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні.

Великого значення надаємо розв’язанню проблеми отримання рівного доступу дітей до якісної освіти з раннього дошкільного віку, адже рівний старт - є запорукою успішного навчання дитини в школі.

Разом з педагогічним колективом на практиці підтверджуємо пріоритетність дошкільної освіти в єдиній системі безперервної освіти, основним критерієм якої є своєчасне становлення і повноцінний розвиток особистості. З цією метою двічі на рік здійснюємо соціально-педагогічний патронаж. І слід відмітити, що всі діти 5-річного віку, які проживають в нашому мікрорайоні є на обліку в закладі, охоплені дошкільною освітою про що свідчить наповнюваність старших груп. Як керівник, створюю необхідні умови для охоплення дітей нашого мікрорайону освітніми послугами, підготовкою до навчання в школі – це проведення днів відкритих дверей, спортивних та музичних свят, спортивних змагань, функціонує консультативний центр для батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад.

Кількість дітей 5 р. віку

Відвідують ДНЗ

Відвідують інші ДНЗ

Навчаються в позашкільних закладах

Індивідуальне навчання

Інші форми здобуття дошкільної освіти

Не охоплені підготовкою до школи (причини)

Кількість дітей

35

9

8

5

-

-

-

Створення умов для варіативності проведення освітнього процесу, упровадження інноваційних педагогічних технологій.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує дошкільну освіту на рівні вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, освітньо-виховний процес здійснювався на основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. З 2000 року педагогічний колектив «Веснянки» поглиблено працює над проблемою «Впровадження педагогічної спадщини видатного українського педагога С.Ф. Русової в практику роботи сучасного дошкільного закладу». Реалізація знань національного та художньо-естетичного виховання дітей здійснюється педагогами на основі широкої інтеграції і пронизує весь педагогічний процес, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, самостійна художня діяльність, свята, розваги, гуртки).

Освітній процес в закладі сплановано відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» від 13.06.2018 р. № 1/9-386.

Педагогічне кредо колективу «Дитина – квітка трепетна і ніжна, і доглядати її треба, як садівникові сад».

Основна концепція в роботі: любов і повага до дитини, яка стоїть у центрі педагогічної системи, звернення до її внутрішнього світу, опора на її сили з урахуванням природо відповідності, потенційних можливостей дітей.

Усі інноваційні пошуки спрямовуються на утвердження головної цінності орієнтації на дитину, її особистості, індивідуальність, творчий потенціал.

Свідченням оновленням змісту дошкільної освіти в закладі є використання нетрадиційних методів впровадження перспективного педагогічного досвіду, надбань педагогічної спадщина С.Ф. Русової, створення Комплексної програми реалізації концепції С.Ф. Русової в умовах дошкільного навчального закладу (авторський колектив: Красовська Н.П. завідувач, Люкшина О.В. вихователь-методист, Лифенко О.М. вихователь 28.03.2013 року затверджена КОІПОПК, протокол № 2), створено методичний посібник «Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової» авторський колектив: Красовська Н.П., завідувач ДНЗ № 1 «Веснянка», Люкшина О.В., вихователь-методист, Лифенко О.М., вихователь, Міщенко І.С., вихователь, Клименчук Г.Г., вихователь Мачковська А.О., Кваша С.О., музичний керівник, впроваджується і використовується з 2014 року.

Так, працюючи над питаннями формування творчої особистості дитини шляхом застосування у навчальному процесі активних форм і методів навчання, які забезпечують розвиток творчого мислення, проблемного бачення, творчої уяви та фантазії, педагогічний колектив керувався Переліком навчальної літератури, рекомендованої до використання в освітньому процесі закладу у 2018-2019 н.р.

Кожен з вихователів виготовив дидактичний матеріал для роботи з дітьми у даному напрямку з різних розділів програми та розробили тренінги з розвитку творчої уяви та формування системного мислення. З метою розвитку творчих здібностей дошкільників та відповідно вимог програми у закладі створено розвивальний простір для формування повноцінної життєтворчої особистості дитини. В закладі було організовано роботу гуртків: «Інтелектуальна ігротека», «Природнича лабораторія», «Петриківочка», театралізованої студії «Проліски Веснянки».

Методичний кабінет поновлено методичними розробками, методичними посібниками, літературою, наочним матеріалом, розроблено методичні рекомендації для вихователів щодо планування навчально-виховної роботи за програмою «Українське дошкілля». Педагоги мають можливість вибору, якою програмою користуватися, і які інноваційні технології впроваджувати, враховуючи вік дітей, їх інтереси, здібності, бажання.

Великої уваги в цьому році було надано вихованню гармонійної, творчої особистості, її пізнавальної активності, емоційно-ціннісного та художньо-естетичного розвитку дошкільників. З цією метою широко проводилось інтерактивні форми роботи з педагогічними кадрами, а саме – проведення семінарів-практикумів, тренінгів, педагогічних рад у формі ділових ігор, круглого столу, застосування різноманітних активних методів у роботі з педагогічними кадрами.

Протягом останніх років педагогічний колектив ділиться досвідом роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів міста, бере участь у професійних конкурсах, має публікації у пресі та на веб сайті закладу.

Матеріально-технічне забезпечення дошкільного навчального закладу

Приміщення закладу розташоване на мальовничій території 1,2 га, на якій росте понад 300 дерев, більш як 2,5 тис. кущів, розмаїття трав та квітів. Загальна площа території становить 1,1878 м2.

Усі приміщення закладу відповідають державним санітарно-гігієнічним нормативам, загальний стан приміщень має задовільний стан. Адміністрацією закладу розроблені заходи щодо усунень приписів пожежного нагляду охорони праці та Держпродспоживслужби.

Матеріально-технічне забезпечення постійно поліпшується, чому сприяє безупинна робота в цьому напрямку адміністрації закладу та батьків.

На зміцнення матеріально-технічної бази в період з 2018-2019 н.р. було виділено та використано слідуючі кошти :

міським бюджетом:

- 40000,00 грн. на будівельні матеріали, сантехніку, та лінолеум.

- 25000,00 грн на заміну двох вікон та двох вхідних дверей;

- 17754,29 грн на придбання посуду.;

- 17000,00 грн на заміну електричної м’ясорубки;

- 46000 грн на заміну двох електрокотлів харчових.

Педагогічний колектив протягом року працював в тісній взаємодії з батьками. Щоквартально проводились дні відкритих дверей. Через інформацію, бесіди, батьківські куточки та батьківські збори висвітлювались основні питання та завдання роботи з дітьми, ефективно працював консультативний центр для батьків.

Враховуючи проблеми сьогодення, для покращення освітнього процесу, конкурентоспроможністі дошкільного закладу в умовах ринкової економіки за минулий навчальний рік за кошти батьків у закладі було покращено матеріально-технічну базу та виконано ряд ремонтних робіт. Велика робота в цьому напрямку була проведена батьківськими колективами кожної вікової групи. Усі зібрані батьківськими радами кошти використовувались раціонально, були покладені на рахунок БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДИТИНСТВО, РАДІСТЬ, НАДІЯ».

Всього на рахунок Благодійного фонду було покладено 2900,00 грн,

було використано на :

· миючі засоби- 4400,00

· штори тюлеві-1423,00

залишок коштів на кінець звітного періоду 1445,00

За період з 01.09.2018 по 31.05.2019 на покращення матеріально-технічної бази дошкільного закладу (згідно рахунків та актів в централізованій бухгалтерії) було використано на:

Ø миючі засоби – 32452,00 грн.;

Ø меблі – 8100,00 грн.;

Ø господарські товари – 17125,00 грн.;

Ø м’який інвентар –2143,00 грн.;

Ø електро товари – 1423,00 грн.;

Ø будівельні матеріали – 49335,56 грн.

Ø посуд-17754,29

Адміністрація та педагогічний колектив висловлює щиру подяку всім батькам за підтримку закладу під час підготовки до нового навчального року в складний економічний період.

За рахунок бюджету розвитку – використання коштів в закладі не було передбачено.

В усіх групах та інших приміщеннях до початку навчального року було зроблено косметичні ремонти силами батьків та працівників дошкільного закладу.

Дошкільний навчальний заклад має три комп'ютери, два принтери з функціями ксероксу та сканування. Заклад підключено до соціальної мережі Інтернет з особистою поштовою електронною скринькою (dnz-1vesnyanka@ukr.net), має власний сайт (http://bilatserkva-dnz1.edukit.kiev.ua/) з 01.09.2012 року. Інформаційно-комунікаційні технології ефективно використовуються як у педагогічному процесі, так і в управлінській діяльності.

Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу

Дошкільний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Загальна кількість педагогічних працівників – 30 чоловік.

Завідувач закладу – Красовська Наталія Петрівна, освіта повна вища, стаж педагогічної роботи – 36 роки, стаж роботи на посаді керівника – 20 років.

- Вихователь-методист – Гоц Наталія Олександрівна, освіта повна вища, стаж педагогічної роботи – 20 років, на посаді вихователя-методиста –1 рік, кваліфікаційна категорія «спеціаліст І кваліфікаційної категорії».

- Вихователі – 20 чоловік.

- Музичні керівники – 3 чоловіки, Кваша Світлана Олексіївна, освіта вища, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної роботи – 36 роки; Кудра Людмила Валеріївна, освіта неповна вища, 9-й тарифний розряд, стаж педагогічної роботи – 24 років, Прокопович Юлія Олексіївна, освіта вища педагогічна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», стаж педагогічної роботи – 42 р .

- Практичний психолог – Бойко Тетяна Володимирівна, освіта повна вища педагогічна, стаж роботи на посаді практичного психолога – 6 рік, кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії».

Педагогічний стаж більшості працівників перевищує 15 років. Атестація та організація курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється згідно нормативних вимог та у відповідності до перспективного плану 1 раз на 5 років.

При розстановці педагогічних кадрів враховується їх кваліфікаційний рівень, стаж педагогічної роботи, психологічна сумісність.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами відповідає штатному розпису. Вакансії відсутні.

Працює в закладі 69 працівників, у тому числі:

педагогічних працівників - 30;

адміністрації - 3;

сестра медична старша – 1;

сестра медична з фізіотерапії – 1;

вчителів – логопедів - 2;

інструктор з фізичної культури – 1;

практичний психолог – 1;

музичні керівники – 3.

Слід відмітити, що адміністрація закладу створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів. Впродовж звітного періоду намітилась тенденція стабілізації колективу. Прийнято до закладу 8 чоловіки, з них 3 – помічник вихователя, 5 – вихователя.. Звільнено - 2 вихователя. Причина звільнення – власне бажання. У відпустці по догляду за дитиною по досягненню нею 3 річного віку знаходиться 3 працівників.

Атестація педагогічних працівників

Контроль атестації педагогічних працівників здійснюється керівником відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 06.10.2010 р. № 930 (із змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р., № 1473). До роботи в атестаційній комісії залучаються найбільш професійні, компетентні, висококваліфіковані працівники.

Керівник контролює своєчасне підвищення фахового рівня педагогічними працівниками шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, воно проводиться згідно із затвердженим наказом по закладу планом-графіком, також здійснюється контроль за атестацією педагогічних працівників, згідно складеного та затвердженого наказом перспективного плану атестації педагогічних працівників.

Освітній рівень педагогічних працівників становить:

повна вища освіта - 19

неповна вища освіта - 11

За результатами атестації встановлено кваліфікаційні категорії :

Результати атестації (кваліфікаційна категорії)

кількість

11 тарифний розряд

6

10 тарифний розряд

1

9 тарифний розряд

1

спеціаліст

3

спеціаліст II категорії

2

спеціаліст I категорії

10

спеціаліст вищої категорії

3

Звання «вихователь-методист»

3

Не атестовано

3

Всього педагогів, які підлягають атестації

30/29

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічної праці.

За якість та результативність праці, творчість, ініціативу - робота педагогів закладу щороку відзначається грамотами та подяками з ініціативи та клопотання керівника.

Адміністрацією закладу створено педагогічним працівникам всі умови для плідної праці, з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи. В цілому робота колективу закладу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей.

Медичне обслуговування дітей в закладі проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року за № 826 «Порядок медичного обслуговування дітей в дошкільних навчальних закладах» включає в себе проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями.

Медичне обслуговування дітей в закладі здійснюється сестрою медичною старшою Плавінською Н.В. та лікарем сімейної медецини.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі здійснюють медичні працівники:

- сестра медична старша Плавінська Неллі Володимирівна, стаж роботи 34 років, вища кваліфікаційна категорія з 01.05.2012 р.;

- сестра медична фізкабінету Пархоменко Неля Петрівна, стаж роботи 37 рік, вища кваліфікаційна категорія з 01.05.2013 р.

Медичні працівники дошкільного закладу щорічно проводять моніторинг стану здоров'я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надають їм невідкладну медичну допомогу, проводять лікувально-оздоровчі заходи,оцінюють їх ефективність, здійснюють контроль за організацією харчування,дотриманням раціонального рухового режиму, медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, вихованців, працівників закладу. Стежать за вчасним проходженням працівниками медоглядів. Важливим елементом фізичного розвитку дітей є оптимальний збалансований раціон трьох - разового харчування.

Тому для дітей із захворюваннями кишково-шлункового тракту організоване дієтичне харчування з урахуванням рекомендації лікаря. На протязі навчально року проблем з неякісним харчуванням не було.

Харчування дітей в закладі проводиться відповідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства охорони здоров'я від 17.04.2006 р., № 298/227 (із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я № 202/165 (z0440-13) від 26.02.2013 р.) і відповідно виділених коштів з місцевого бюджету. Сума, що виділяється на харчування однієї дитини на день на 01.01.2019 року складає 30,00 грн. на оздоровчий період – 30,00 грн.

Якісними показниками оздоровчої роботи

закладу є рівень захворюваності

2016

2017

2018

Всього випадків

На 1000 дітей

Всього випадків

На 1000 дітей

Всього випадків

На 1000 дітей

Всього випадків захворюваності

217

780

773

205

496

Респіраторні захворювання

151

543

528

190

652

Інфекційні:

27

97

93

вітряна віспа

23

83

75

скарлатіна

-

-

-

червінка

-

-

11

ентероколіт

4

14

7

3

10

дизентерія

-

-

-

Інші захворювання

11

39

54

12

Інформація

про стан відвідування дітьми дошкільного закладу

Рік

Показники

2016

2017

2018

Фактично проведено дітоднів

40282

40394

34230

Дошкільні групи

34179

34272

3802

Групи раннього віку

6103

6123

30428

Середньосписочний склад дітей:

278

278

291

Дошкільні групи

225

233

253

Групи раннього віку

53

45

38

Інформація

про розподіл дітей за групами здоров'я

Групи здоров'я

2016

2017

2018

І група

47

124

119

ІІ група

139

79

88

ІІІ група

44

33

42

IV група

-

-

4

Дані моніторингу стану здоров'я

дітей та відвідування закладу

2016

2017

2018

Середньосписковий склад

278

278

291

Середня кількість днів, пропущених 1 дитиною

106

103

107

Середня кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

10,7

7,5

6,7

Середня кількість днів відвідування закладу 1 дитиною

145

145

149

Рівень загальної кількості захворюваності (на 1 тис. діт.)

780

778

723

Кількість випадків захворювань

217

215

211

Рівень патології

18

31

27

Індекс здоров'я

21

49

46

Коефіцієнт зайнятості місця

61%

61%

51%

Укомплектованість закладу

95%

95%

121%

Стан дитячого травматизму.

Протягом навчального року випадків дитячого травматизму не було зафіксовано. Це свідчить про те, що необхідно продовжувати роботу щодо створення безпечних умов перебування дітей в дошкільному закладі.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом, медичними працівниками працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Організація роботи з питань охорони праці пожежної безпеки, техніки безпеки, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності закладу працівників та дітей здійснюються у відповідності до посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

Протипожежний стан закладу задовільний. Інструктаж з працівниками здійснюється згідно графіків.

Розроблені методичні рекомендації з питань навчання дітей особистої безпеки і безпеки оточуючих. Постійно проводиться з дітьми відповідна робота на заняттях та під час самостійної діяльності дітей з використанням художньої літератури та ілюстративного матеріалу. Широко пропагується ця робота і серед батьків вихованців.

Енергосистема, система водопостачання, опалювальна та каналізаційна системи знаходяться в задовільному стані. Всі вікові групи укомплектовані згідно нормативних вимог м’яким та твердим інвентарем.

Надання соціальної підтримки та соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

В дошкільному закладі перебувають діти з малозабезпечених сімей та діти напівсироти. Основна концепція, якої дотримується колектив, любов і повага до кожної дитини не залежно від її соціального статусу. Працівники закладу докладають багато зусиль для створення психологічного комфорту, щоб діти відчували себе прийнятими, зрозумілими, захищеними. Особлива увага приділяється роботі з неповними сім’ями. Протягом року працювали консультативні пункти, діяв інформаційний куточок «Батьківська скринька».

Працівники закладу згідно своїх заяв та медичних показань маю можливість отримати санаторно-курортні путівки для оздоровлення у відділі соціального страхування управління освіти і науки. Слід відмітити, що педагоги нашого закладу до Дня працівників освіти були нагороджені грамотами та отримали премії за сумлінну працю в розмірі 10% посадового окладу. На оздоровлення під час щорічних відпусток, також, виділяється 100% посадового окладу педагогічним працівникам та 50% непедагогічним працівникам.

Протягом навчального року з боку батьків звернень та зауважень з питань діяльності дошкільного навчального закладу не було. За звітний період в дошкільному навчальному закладі була проведена вищевказана робота.

Я, Красовська Н.П. як керівник намагаюся впроваджувати сучасні форми і методи управлінської діяльності, пропагувати досягнення педагогічного колективу на методичних об’єднаннях міста, в періодичній пресі, на курсах підвищення кваліфікації, що проходять на базі закладу. З приємністю відмічаю те, що сьогодні про дошкільний заклад та педагогічний колективі сформовано гарний імідж, як у мікрорайоні, так і у місті. Це досягнення злагодженої роботи батьків, працівників та адміністрації.

Завідувач дошкільного

навчального закладу Н.П. Красовська

05.06.2019 р.

Кiлькiсть переглядiв: 303

Коментарi