ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти , Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів,затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді(затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року за №641), інструктивно-методичних рекомендацій (Додаток 1 до листа МОН України від 13.06.2017 №1/9-322) «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», (Додаток 2 до листа МОН України від «Перелік комплексних програм, парціальних програм, програм для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби для використання у 2017/2018 навчальному році у дошкільних навчальних закладах»; реалізація базового інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами, методичною літературою, відповідно до інструктивно – методичних рекомендацій та з виконання рекомендацій серпневої конференції педагогічних працівників закладів освіти м.Білої Церкви від 29.08.2017 року у контексті створення оптимальних умов для піднесення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного дошкільника.

Педагогічний колектив дошкільного закладу визначає пріоритетні напрямки роботи у 2018/2019 навчальному році:

1. Створити оптимальні організаційно-педагогічні, санітарно – гігієнічні, навчально-методичні і матеріально-технічні умови для стовідсоткового охоплення обов’язковою якісною дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку через урізноманітнення моделей і форм її здобуття , удосконалювати взаємодію дошкільного навчального закладу і початкової школи для забезпечення успішного майбутнього дитини в умовах впровадження концепції « Нова українська школа».

2. Забезпечити систематизацію змісту і засобів навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та чинних освітніх програм розвитку дитини «Українське дошкілля», парціальних програм: національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина» ( автор: Кичата І. І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.); з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки» (автор : Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська Г.П.), з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи «Мудрі шахи» (автор : Семизорова В.В., Духновська О. І., Пащенко Л. ); з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» ( автор Єфименко М.М.), з навчання дітей дошкільного віку читання «Розвивальне читання» (автор Шелестова Л. В.);

3. Продовжити поглиблено працювати над розвитком зв’язного мовлення, комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій, засобами творчих ігор, театралізованої діяльності, роботи з дитячою книгою.

4. Використання педагогічної спадщини С. Ф. Русової у формуванні у дітей високих моральних почуттів, вироблення в них шляхом безпосередньої участі в добрих і корисних справах відповідних моральних навичок і моральної поведінки, а також формування моральної свідомості, стійких моральних переконань.

5. Продовжити роботу над створенням належних умов для формування інтелектуальних, культурних та творчих можливостей дітей, підготовкою до життя в нових соціальних умовах, забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 176

Коментарi